To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên cao cấp Giải phóng mặt bằng - TNG - 2D103

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Xây dựng Kế hoạch:

  • Phối hợp với các phòng, ban chức năng của TNG xây dựng tổng tiến độ chung của dự án phụ trách;
  • Lập kế hoạch, phân công công việc đối với các cán bộ hỗ trợ đảm bảo bao quát được toàn bộ công việc. 

2. Kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc:

  • Theo dõi, kiểm soát và chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền trong quá trình thực hiện;
  • Là đầu mối trực tiếp làm việc, đôn đốc thúc đẩy chính quyền tại địa phương, cơ quan, tổ chức về phương án, cách thức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (đối với các dự án thực hiện theo quy định về thu hồi đất.

3. Quản trị rủi ro:

  • Dự báo rủi ro sẽ phát sinh khi triển khai thực hiện;
  • Xây dựng các phương án, giải pháp, đề xuất ngăn ngừa, khắc phục các rủi ro.

4. Xây dựng quy trình: Tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến đối với các quy trình, quyết định liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phù hợp với thực tế thực hiện đảm bảo đúng pháp luật và các quy định của TNG.

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

Chuyên viên cao cấp Giải phóng mặt bằng - TNG - 2D103

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent