Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÃI NGỘ

 • Work location: Ha Noi

  Industry: Human Resources

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Deadline to apply: 16-10-2019

 • Salary: Competitive

Job requirement

• Góp phần đảm bảo tính hiệu quả của các nền tảng nhân sự nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực, thu hút và gắn kết đội ngũ phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn thông qua các đóng góp trong công tác xây dựng và quản lý chính sách, chương trình, hoạt động về đãi ngộ, quản lý hiệu quả làm việc.

1 KẾ HOẠCH

- Đề xuất, góp ý về kế hoạch hoạt động năm chung của Phòng

- Đề xuất kế hoạch hoạt động năm thuộc phạm vi chức năng công việc mình đảm trách liên quan đến: đánh giá giá trị công việc & phân cấp công việc, quản lý hiệu quả công việc, lương, thưởng, phúc lợi

- Lập kế hoạch triển khai/ thực hiện các chương trình và công việc thuộc phạm vi đảm trách theo từng giai đoạn (quý/ tháng/ tuần) đáp ứng kế hoạch công việc chung của phòng

2 XÂY DỰNG & QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH

- Chủ động cập nhật thông tin về các thay đổi, phát sinh liên quan đến chính sách, quy định, thực tiễn được áp dụng trên thị trường trong lĩnh vực quản trị nhân sự nói chung và về các mảng công việc của phòng nói riêng liên quan đến: đánh giá giá trị công việc & phân cấp công việc, quản lý hiệu quả công việc, lương, thưởng, phúc lợi; chia sẻ thông tin tới các bên liên quan

- Trao đổi, đề xuất & thống nhất với Trưởng phòng về các phương pháp tiếp cận, các nguyên tắc chung cho việc xây dựng và quản lý các chính sách, quy định, quy trình về đánh giá giá trị công việc & phân cấp công việc, quản lý hiệu quả công việc, lương, thưởng, phúc lợi

- Đề xuất & phát triển nội dung cho các quy chế, chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn có liên quan về đánh giá giá trị công việc & phân cấp công việc, quản lý hiệu quả công việc, lương, thưởng, phúc lợi

- Phân tích, đánh giá, nhận định về việc áp dụng thực tế của các chính sách đã xây dựng và đề xuất các hiệu chỉnh, bổ sung cần thiết

3 TRIỂN KHAI VẬN HÀNH

- Triển khai các chương trình và hoạt động công việc thuộc phạm vi mình đảm trách theo kế hoạch đã lập liên quan đến: đánh giá giá trị công việc & phân cấp công việc, quản lý hiệu quả công việc, lương, thưởng, phúc lợi, ngân sách & chi phí

- Chủ động trao đổi, phản hồi đến Trưởng phòng và các đồng nghiệp trong phòng liên quan đến tiến độ, chất lượng thực hiện công việc theo kế hoạch; đề xuất các hỗ trợ cần thiết, các điều chỉnh tương ứng về kế hoạch của bản thân và của phòng để đáp ứng kế hoạch chung của phòng

4 QUẢN TRỊ DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

- Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện quản trị dữ liệu liên quan đến: đánh giá giá trị công việc & phân cấp công việc, quản lý hiệu quả công việc, lương, thưởng, phúc lợi

- Xây dựng các báo cáo phân tích thực trạng liên quan đến các chính sách và hoạt động đánh giá giá trị công việc & phân cấp công việc, quản lý hiệu quả công việc, lương, thưởng, phúc lợi làm cơ sở cho việc đánh giá các chức năng thu hút, gìn giữ và phát triển hiền tài

5 TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN & HỖ TRỢ

- Thẩm định các đề xuất về quản trị thành tích, lương thưởng, phúc lợi, điều chỉnh ngân sách nhân sự của các ĐVTV/Vùng/Khối

- Tư vấn, hỗ trợ các ĐTTV/Vùng/Khối trong lĩnh vực phụ trách

6 Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Job requirement

 • Trình độ đào tạo: Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân sự/ Quản trị kinh doanh/ Kinh tế/ Tài chính
 • Kiến thức chuyên môn/khác: Có kiến thức nền tảng về quản trị tổ chức, quản trị nhân sự
 • Kỹ năng chuyên môn:
  • Kỹ năng tổng hợp, tổ chức và phân tích thông tin
  • Kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng lập kế hoạch
  • Kỹ năng mềm Kỹ năng trình bày & diễn đạt
  • Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục
  • Kỹ năng điều phối, kết nối
  • Có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong môi trường công việc, tối thiểu với các kỹ năng đọc, viết
 • KINH NGHIỆM: Có tối thiểu 03 năm làm việc tại các vị trí công việc có liên quan đến phân tích/ lập kế hoạch hoặc hoạt động/ phát triển chính sách nói chung hoặc quản lý hiệu quả công việc/ quản trị lương, thưởng, phúc lợi/ phát triển tổ chức

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục