To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên xây dựng báo cáo mô hình rủi ro hệ thống

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 26/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Job requirement

 • Triển khai và giám sát tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch tổng thể Basel II liên quan đến cấu phần đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP)
 • Phân tích chuyên sâu dữ liệu vĩ mô, dữ liệu tài chính, dữ liệu rủi ro phục vụ cho quá trình đánh giá rủi ro tích hợp
 • Nghiên cứu các mô hình đánh giá rủi ro tích hợp và đề xuất các mô hình phù hợp với hiện trạng của Ngân hàng
 • Phối hợp xây dựng các mô hình quản lý rủi ro tích hợp bao gồm: các mô hình dự báo, mô hình quản lý phân bổ vốn kinh tế, mô hình tích hợp QTRR,...
 • Tính toán và quản lý hệ số an toàn vốn, hiệu quả phân bổ vốn
 • Hỗ trợ các công việc soạn thảo các tài liêu của dự án và liên quan tới dự án
 • Các công việc khác theo chức năng của Bộ phận Mô hình

Job requirement

 •  Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tài chính ngân hàng, toán kinh tế, kinh tế lượng, quản trị rủi ro
 • TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 •  Có kinh nghiệm xây dựng mô hình định lượng (đặc biệt là các mô hình định lượng ứng dụng trong lĩnh vực QTRR như: rủi ro tín dung, rủi ro thị trường, rủi ra hoạt động)
 • Có kinh nghiệm trong việc sử dụng các phần mềm như SAS, SQL, Python, R, Mathlab, ...
 •  Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ: FRM, CFA

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh... View more

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên xây dựng báo cáo mô hình rủi ro hệ thống

Ngân Hàng TMCP Quân Đội