English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên cao cấp /chuyên viên chính / Chuyên viên phân tích dữ liệu Kinh doanh trực tiếp Bảo hiểm - Đầu tư

Mô tả công việc

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp các phân tích kỹ thuật cùng các giải pháp hỗ trợ kinh doanhcủa Trung tâm Kinh doanh trực tiếp Bảo hiểm – Đầu tư.

Trách nhiệm chính:

• Chuẩn hóa biểu mẫu/ định dạng dữ liệu báo cáo

• Phối hợp cùng các phòng ban khác tập hợp báo cáo theo định kỳ;

• Thực hiện công tác tổng hợp dữ liệu dung để tính toán thưởng banca.

• Phối hợp với các phòng ban để xây dựng các ứng dụng tự động hóa công tác vận hành của trung tâm

• Thực hiện các công việc hành chính theo phân công nhằm giúp nâng cao hiệu quả bán hàng của Trung tâm Kinh doanh;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp Đại học. Chuyên ngành ngân hàng/ tài chính/ Kinh tế;

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và bảo hiểm;

• Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh Bảo hiểm;

• Có kỹ năng phân tích tốt;

• Có kỹ năng xử lý số liệu;

• Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt;

• Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;

• Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;