To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên cao cấp Ban nghiệp vụ thuế - TNG - 1U077

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Thực hiện các công việc về kế toán xây dựng
  • Theo dõi, kiểm soát, tính thuế TNDN bất động sản, thuế TNDN, thuế TNCN, GTGT
  • Rà soát, kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán
  • Kiểm tra công nợ phải thu, phải trả 
  • Lên được báo cáo tài chính; Quyết toán thuế với cơ quan thuế
  • Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

Chuyên viên cao cấp Ban nghiệp vụ thuế - TNG - 1U077

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent