English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN BÁO CÁO- QUẢN LÍ DỮ LIỆU

Mô tả công việc

1. Mỗi ngày tiến hành lấy số liệu hàng hoá và chỉnh lý dữ liệu, tiến hành phân tích các loại số liệu thu được và theo yêu cầu của các hạng làm báo cáo định kỳ, tiến hành báo cáo các phân tích sơ bộ của Weekly, Monthly report2. Dựa theo yêu cầu của bộ phận, đào sâu các quy luật của số liệu và thiết lập mô hình phân tích, tìm hiểu và cố định phương pháp phân tích số liệu, hỗ trợ team nâng cao năng lực theo dõi và phân tích số liệu.3. Dựa theo kết quả phân tích, đề xuất phương án ưu hoá để củng cố số liệu đầy đủ cho quyết sách của các hạng mục.4. Phân tích, báo cáo các chỉ số đánh giá chất lượng của các nhóm vận hành trong team. Phụ trách nhập xuất, xây dựng các báo cáo, biểu đồ theo từng yêu cầu cụ thể

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm làm việc tại Call Center, Customer Service là ưu tiên- Có kinh nghiệm, đã làm về chuyên môn làm báo cáo phân tích.- Có kỹ năng làm báo cáo, biết rõ các công thức hàm excel , phân tích số liệu.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép