English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyền Trưởng Sản Xuất (Almond)

Mô tả công việc

  • Kiểm tra chất lượng đầu vào, đầu ra.
  • Sắp xếp ca làm việc cho công nhân phù hợp và đảm bảo kế hoạch sản xuất
  • Làm báo cáo hằng ngày theo yêu cầu của cấp trên.
  • Vệ sinh 5S tại khu vực làm việc.
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong chuyền quản lý.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp hệ trung cấp trở lên ( THPT nếu có kinh nghiệm sẽ được xem xét)
  • Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm 
  • Biết về HACCP, ISO,... là 1 lợi thế
  • Biết tiếng Anh là 1 lợi thế
  • Có thể chấp nhận đi ca theo yêu cầu sản xuất.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương