English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên gia tư vấn Pháp chế

Mô tả công việc

  • Đánh giá chuyên sâu về pháp lý trong hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh; lập các báo cáo phân tích tác động, ảnh hưởng, rủi ro và giải pháp/định hướng về pháp lý đối với hoạt động của MB
  • Tư vấn pháp lý đối với các Dự án, Phương án kinh doanh của các đơn vị MB bảo đảm tuân thủ pháp luật
  • Đánh giá, cảnh báo, rút kinh nghiệm các vấn đề pháp lý từ hoạt động tư vấn pháp lý phục vụ công tác nhận diện, ngăn ngừa rủi ro pháp lý

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật Kinh tế; Luật Dân sự; Luật Quốc tế
  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý chuyên sâu tối thiểu trên 05 năm 
  • Có chứng chỉ hành nghề Luật sư
  • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Ielts 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục