To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên gia Tố Tụng hệ thống - Hà Nội

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 20/07/2021

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Law / Legal Services

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Experience:

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

- Tổ chức thực hiện phê duyệt phương án khởi kiện, thi hành án của các Đơn vị kinh doanh theo phân quyền phán quyết của Công ty;

- Tổ chức thực hiện kiểm soát các phương án khởi kiện, thi hành án của các Đơn vị kinh doanh thuộc thẩm quyền phán quyết của Tổng Giám đốc hoặc Thành viên ban điều hành trong từng thời kỳ;

- (i)Cập nhật báo cáo về hoạt động phê duyệt theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

(ii) Lập báo cáo phân tích về kết quả hoạt động của tố tụng toàn hệ thống (bao gồm cả các vụ án MB/MBAMC là bị đơn, người liên quan) và đề xuất nâng cao hiệu quả các hoạt động cho Giám đốc Trung tâm xử lý nợ định kỳ hằng tháng; Lập báo cáo liên quan đến hoạt động của tố tụng hệ thống cho các cơ quan chức năng;

- (i) Tham gia xây dựng chiến lược hoạt động tố tụng xử lý nợ toàn hệ thống.

(ii) Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của mảng tố tụng phù hợp với chiến lược phát triển chung của Trung tâm xử lý nợ.

(iii) Xây dựng bộ chỉ tiêu hiệu suất cốt lõi (KPIs) hằng năm của hệ thống tố tụng phù hợp với kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phát triển theo Trung tâm.

- (i) Thực hiện việc tư vấn pháp lý cho các hoạt động tố tụng phát sinh trong quá trình xử lý nợ;

(ii) Thực hiện nhận diện, kiểm soát rủi ro trong hoạt động tố tụng xử lý nợ của toàn công ty theo quy định về chính sách Quản trị rủi ro của MBAMC từng thời kỳ.

- Tham gia các cuộc họp với MB, các buổi đào tạo, hội thảo.

- Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh.

- Tham gia soạn thảo/góp ý quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn của Đơn vị. Chấp hành các quyết định điều động hỗ trợ nhân sự phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Job requirement

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Luật

- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý nợ, tài chính ngân hàng, đầu tư, kinh doanh bất động sản và vận dụng pháp luật

- Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của Công ty và Ngân hàng MB

- Kiến thức về quy định, quy trình nghiệp vụ XLN

- Có kinh nghiệm công tác 5 năm tại vị trí liên quan trong các tổ chức tín dụng, công ty tài chính (Ưu tiên vị trí Xử lý nợ)

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng tranh tụng;

- Kỹ năng phân tích tổng hợp.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 30 - 40
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbamc.com.vn

MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển... View more

Chuyên gia Tố Tụng hệ thống - Hà Nội

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội