English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Gia Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo

Mô tả công việc

Vai trò: Tham mưu, hỗ trợ Trưởng phòng/ Phó trưởng phòng trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác thẩm định, định giá tài sản bảo đảm (TSBĐ), đảm bảo tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật, hướng tới sự chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Nhiệm vụ chính:

1. Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng/Phó trưởng phòng trong công tác thẩm định và định giá TSBĐ.

2. Thực hiện các công việc liên quan đến thẩm định và định giá TSBĐ:- Thẩm định và định giá TSBĐ của các khoản cấp tín dụng;- Đề xuất danh sách các công ty định giá có đủ uy tín để thuê dịch vụ thẩm định và định giá TSBĐ;- Hoàn thiện hồ sơ tài liệu kỹ thuật, tài liệu pháp lý của tài sản cần thẩm định giá; xác định cơ sở giá trị, lựa chọn phương pháp thẩm định giá;- Khảo sát, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, lập báo cáo đánh giá diễn biến thị trường và đề xuất khung giá thị trường tài sản theo địa bàn được phân công;- Tính toán giá trị của tài sản và lập Tờ trình thẩm định tài sản, báo cáo thẩm định.

3. Đề xuất ý tưởng, sáng kiến cho Trưởng phòng/Phó trưởng phòng và các cấp có thẩm quyền cải tiến và xây dựng quy trình tác nghiệp/ quy trình nghiệp vụ về thẩm định và định giá TSBĐ, chính sách về TSBĐ.

4. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

5. Chịu trách nhiệm trước Trưởng/Phó trưởng phòng, các cấp lãnh đạo và pháp luật về kết quả công việc được giao.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị

Yêu cầu công việc

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành thẩm định giá, kinh tế, tài chính, ngân hàng, pháp luật, quản lý đất đai, kiểm toán...- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thẩm định giá tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng- Có Thẻ thẩm định viên về giá/chứng chỉ định giá bất động sản.- Tiếng Anh cơ bản, tin học văn phòng thành thạo

Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng:

- Am hiểu chuyên sâu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về thẩm định giá trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bất động sản, đầu tư xây dựng- Hiểu biết chuyên sâu pháp luật chuyên ngành thẩm định giá trong lĩnh vực tài chính ngân hàng- Kỹ năng:+) Kiểm soát tốt công việc và có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp để đạt được mục tiêu chung+) Giải quyết các bất đồng/mâu thuẫn và phối hợp hiệu quả để đạt được mục tiêu chung+) Chủ động tìm ra các phương pháp hiệu quả để nâng cao hiệu quả làm việc nhóm+) Nhận diện các xu hướng biến động trong ngành, định hướng người khác nắm bắt cơ hội hoặc ngăn ngừa rủi ro trong công việc+) Làm khách hàng hài lòng trên mức mong đợi và dẫn dắt người khác thực hiện văn hóa "lấy khách hàng làm trung tâm"

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép