To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Gia Quản Trị Nhân Tài Và Phát Triển Tổ Chức - Hà Nội - TA051

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 04/05/2021

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Human Resources , Banking

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Là đầu mối quản lý, xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động, chương trình phát triển tổ chức, văn hóa doanh nghiệp nhằm tăng cường văn hóa doanh nghiệp của VPBank trên phạm vi toàn ngân hàng.

 • Đóng góp vào việc phát triển tổ chức của VPBank, theo chiến lược của ngân hàng
 • Đảm bảo các hoạt động về VHDN thuộc phạm vi triển khai của khối QTNNL được thực hiện đúng hạn và đáp ứng theo yêu cầu

2. Là đầu mối quản lý, lập kế hoạch và tổ chức triển khai các giải pháp, chương trình để xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, phát triển tìm và phát triển nguồn ứng viên phù hợp

 • Củng cố và tăng cường thương hiệu nhà tuyển dụng của VPBank
 • Xây dựng được các mối quan hệ với bên trong và bên ngoài ngân hàng nhằm tạo nguồn ứng viên phù hợp
 • Đảm bảo các chương trình tạo nguồn được triển khai một cách hiệu quả/ sáng tạo, mang lại kết quả như kế hoạch

3. Xây dựng và duy trì các mối quan hệ, quy trình phối hợp giữa các bên để đạt được mục đích công việc.

4. Phối hợp Lập kế hoạch, quản lý, điều phối và/hoặc tham gia các dự án được giao trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn về phát triển tổ chức, tạo nguồn và quản trị nhân tài

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Chuyên Gia Quản Trị Nhân Tài Và Phát Triển Tổ Chức - Hà Nội - TA051

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK