To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 26/05/2020

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking , IT - Software

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Job requirement

 • Rà soát chính sách và tiêu chuẩn về dữ liệu, quy trình và thủ tục về dữ liệu.
 • Tham mưu tư vấn xây dựng chiến lược dữ liệu Ngân hàng
 • Thiết lập mô hình dữ liệu và luồng thiết kế dữ liệu phù hợp với kiến trúc tổng thể của toàn ngân hàng
 • Thiết lập phương pháp luận triển khai, quy trình quản lý dữ liệu chủ
 • Phân tích các hoạt động quản lý dữ liệu, hoạt động cơ sở dữ liệu, an toàn dữ liệu theo phân công; đưa ra các ý kiến đề xuất cải tiến hoạt động

Job requirement

 • Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng
 • Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công cụ tạo mô hình Dữ liệu (Ví dụ: Erwin, Oracle Data Modeler, ER Studio, IDA)
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ xử lý dữ liệu SQL, có năng lực với việc code/script
 • Tối thiểu 07 năm lĩnh vực ngân hàng, tài chính hoặc doanh nghiệp Mid Corp trở lên trong đó 02 năm về quản trị dữ liệu
 • Am hiểu các sản phẩm của ngân hàng, giao tiếp tốt
 • Có kiến thức hệ thống đa vận hành, kỹ năng phân tích và lập mô hình dữ liệu tốt

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh... View more

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu

Ngân Hàng TMCP Quân Đội