To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên gia quản trị danh mục, khối Quản trị rủi ro

PVcomBank
Updated: 23/02/2021

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply:

 • Level: Team Leader / Supervisor

Job requirement

Quản trị rủi ro Tín dụng:

 • Cụ thể hóa chính sách rủi ro từng thời kỳ thành các hạn mức, giới hạn an toàn của Ngân hàng đối với hoạt động đầu tư TPDN và hoạt động Tín dụng trong từng phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng phù hợp với các quy định của NHNN, khẩu vị rủi ro của PVCB và các yêu cầu của Basel II.
 • Phối hợp, khuyến nghị chính sách rủi ro tới P. Chính sách rủi ro.

Quản trị Danh mục:

 • Giám sát việc thực hiện các hạn mức, giới hạn an toàn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.
 • Thực hiện các báo cáo phân tích chất lượng, rủi ro trong danh mục tín dụng của ngân hàng.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo        Phòng/Khối.

Company Overview

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... View more

Chuyên gia quản trị danh mục, khối Quản trị rủi ro

PVcomBank