English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên gia Quản lý tài năng, Khối Quản trị Nguồn nhân lực

 • Nơi làm việc: Hà Nội

  Ngành nghề: Ngân hàng

 • Cấp bậc: Nhân viên

  Hạn chót nộp hồ sơ: 12-12-2019

 • Mức lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

Phối hợp với các đơn vị kinh doanh, các cán bộ tư vấn và hỗ trợ họat động nhân sự tham gia xây dựng định vị giá trị nhân viên/ người tài (EVP) của Ngân hàng để thu hút, giữ chân và tạo động lực/ phát triển người tài cho Ngân hàng.

Xây dựng Quy định, quy trình, hướng dẫn và các tài liệu cho các hoạt động Quản lý tài năng; song song quản lý quá trình và đảm bảo việc triển khai đúng yêu cầu và có chất lượng;

Tư vấn về mặt Chuyên gia cho các bộ phận trong Khối cũng như trong Ngân hàng về các nội dung liên quan đến công tác Quản lý Tài Năng

Xác định và Quản lý nhân tài trong nội bộ, bao gồm:

 • Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu và hướng dẫn các cán bộ có liên quan hiểu, thực hiện đúng & đủ, đảm bảo thời gian và chất lượng của hoạt động xác định Nhân tài trong Ngân hàng
 • Phối hợp và hỗ trợ các cán bộ tư vấn và hỗ trợ họat động nhân sự tổ chức đánh giá, xác định Nhân tài cho Ngân hàng.
 • Phân tích, đánh giá, đo lường kết quả việc xác định nhân tài trong Ngân hàng.
 • Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật & nâng cao hiệu quả chương trình quản lý nhân tài, bao gồm từ việc định kỳ lên kế hoạch, đưa ra dự báo, mô hình quản lý.
 • Xây dựng, quản lý và giám sát việc thực thi, đánh giá đối với kế họach kế nhiệm cho các vị trí chủ chốt và quan trọng trong đơn vị kinh doanh để bảo đảm độ ổn định đối với đội ngũ lãnh đạo cho Ngân hàng.

Thu hút người tài từ bên ngoài:

 • Quản lý chương trình Thu hút và đào tạo phát triển tài năng trẻ (Quản trị Viên tập sự) của Ngân hàng, bao gồm: Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu và hướng dẫn liên quan để đảm bảo thực hiện chương trình. Đồng thời Giám sát triển khai, đo lường hiệu quả của hoạt động thu hút nhân tài trẻ (Quản trị viên tập sự) cho Ngân hàng
 • Phối hợp với bộ phận tuyển dụng hỗ trợ thực hiện các họat động tạo nguồn ứng viên tiềm năng cho Ngân hàng
 • Tham gia hỗ trợ xây dựng các họat động quảng bá hình ảnh Ngân hàng là “sự lựa chọn tốt nhất của các ứng viên” và cải tiến các các qui định, qui trình nhằm thu hút ứng viên từ bên ngoài
 • Quản lý việc Phát triển Nhân tài trong Ngân hàng:
 • Xây dựng và quản lý lộ trình phát triển sự nghiệp cho CBNV bao gồm việc lập kế hoạch, tài liệu, hướng dẫn Cán bộ tư vấn hoạt động nhân sự truyền thông/thực hiện; cũng như giám sát, đo lường hiệu quả hoạt động.
 • Quản lý chương trình Huấn luyện, Cố vấn và các chương trình khác nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho các Nhân tài phù hợp Lộ trình phát triển Nghề nghiệp, và/hoặc nâng cao năng lực chung của đội ngũ Nhân sự trọng yếu của Ngân hàng
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng các chương trình đào tạo theo lộ trình phát triển Nghề nghiệp của đội ngũ nhân tài và Giám sát quá trình triển khai
 • Dự đoán, nhân diện các rủi ro liên quan đến biến động nhân tài trong các hoạt động kinh doanh; tư vấn và phối hợp với các bên liên quan để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro
 • Các công việc khác do Giám đốc Quản lý Tài Năng phân công

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Kinh tế, quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan

Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý tài Năng, Phát triển Tổ chức  hoặc tư vấn các dự án nhân sự

Kỹ năng quản trị dự án

Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc

Tư duy mở sáng tạo