Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên gia nâng cao năng lực kinh doanh - Khối PFS

 • Work location: Ho Chi Minh

  Industry: Banking

 • Level: Team Leader / Supervisor

  Deadline to apply: 30-11-2019

 • Salary: Competitive

Job requirement

Trách nhiệm chính 

Các công việc thường xuyên

 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Dẫn dắt các nghiên cứu về thị trường nội địa và khu vực, đối thủ cạnh tranh về các tiêu chí/kỹ năng bán dành cho đội ngũ bán hàng tại các kênh phân phối sản phẩm ngân hàng bán lẻ
 • Đóng góp vào xác định tiêu chí, yêu cầu cụ thể đối với từng mảng kinh doanh bán lẻ (tín dụng/huy động/bảo hiểm/đầu tư) và đo lường hiệu quả của các tiêu chí đó trên kết quả bán hàng, chất lượng dịch vụ
 • Tham gia các dự án liên quan tới nâng cao năng lực kinh doanh đội ngũ bán; các hội thảo/thuyết trình về năng lực kinh doanh/đào tạo đội ngũ bán hàng
 • Phối hợp với các bên liên quan trong hệ thống Techcombank thực hiện việc đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ bán.
 • Phối hợp và phát triển đội ngũ

 • Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong Khối để đạt các mục tiêu kinh doanh của Khối.
 • Tư vấn, cung cấp thông tin đến các bộ phận khác thuộc trong hệ thống nhằm đạt được mục tiêu chung đề ra.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Nâng cao năng lực kinh doanh
 • Job requirement

  Tốt nghiệp đại học trở lên

  Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực Tài chính- Ngân  hàng.

  Ngoại ngữ: Tiếng Anh

  Kỹ  năng chuyên môn

  Xây dựng, nhận định và phân tích mô hình dịch vụ sau bán hiệu quả

  - Xây dựng chiến lược, chính sách, kịch bản về dịch vụ sau bán theo đặc thù từng sản phẩm và KH

  - Hiểu biết về pháp luật và các quy định liên quan đên hoạt động  ngân hàng 

  Benefits

  Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review