Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên gia nâng cao năng lực kinh doanh - Khối PFS

Job requirement

Trách nhiệm chính

Các công việc thường xuyên

 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Dẫn dắt các nghiên cứu về thị trường nội địa và khu vực, đối thủ cạnh tranh về các tiêu chí/kỹ năng bán dành cho đội ngũ bán hàng tại các kênh phân phối sản phẩm ngân hàng bán lẻ
 • Đóng góp vào xác định tiêu chí, yêu cầu cụ thể đối với từng mảng kinh doanh bán lẻ (tín dụng/huy động/bảo hiểm/đầu tư) và đo lường hiệu quả của các tiêu chí đó trên kết quả bán hàng, chất lượng dịch vụ
 • Tham gia các dự án liên quan tới nâng cao năng lực kinh doanh đội ngũ bán; các hội thảo/thuyết trình về năng lực kinh doanh/đào tạo đội ngũ bán hàng
 • Phối hợp với các bên liên quan trong hệ thống Techcombank thực hiện việc đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ bán.
 • Phối hợp và phát triển đội ngũ

 • Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong Khối để đạt các mục tiêu kinh doanh của Khối.
 • Tư vấn, cung cấp thông tin đến các bộ phận khác thuộc trong hệ thống nhằm đạt được mục tiêu chung đề ra.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Nâng cao năng lực kinh doanh
 • Job requirement

  Tốt nghiệp đại học trở lên

  Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực Tài chính- Ngân  hàng.

  Ngoại ngữ: Tiếng Anh

  Kỹ  năng chuyên môn

  Xây dựng, nhận định và phân tích mô hình dịch vụ sau bán hiệu quả

  - Xây dựng chiến lược, chính sách, kịch bản về dịch vụ sau bán theo đặc thù từng sản phẩm và KH

  - Hiểu biết về pháp luật và các quy định liên quan đên hoạt động  ngân hàng 

  Benefits

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương