To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin

PVcomBank
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

  • Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch về An toàn thông tin.
  • Tham gia phát triển và quản lý kiến trúc tổng thể An toàn thông tin cho ngân hàng.
  • Xây dựng kiến trúc, giải pháp cho các dự án An toàn thông tin theo định hướng tổng thể.
  • Trách nhiệm chính:
  • Tham gia thiết lập chiến lược trung/ dài hạn cho lĩnh vực ATTT và bảo mật.
  • Tham gia phát triển và quản lý kiến trúc doanh nghiệp (Enterprise Architecture) đảm bảo phù hợp với chiến lược CNTT và chiến lược kinh doanh của PVCB. 
  • Cung cấp các kiến trúc giải pháp cho các dự án ATTT và bảo mật.
  • Tham gia tư vấn, thiết kế hệ thống giải pháp, xây dựng quy trình phát triển an toàn cho các sản phẩm dự án liên quan đến ATTT và bảo mật.
  • Xây dựng và triển khai các quy trình và quy định quản lý kiến trúc, đảm bảo các hệ thống ATTT được triển khai, vận hành tuân thủ kiến trúc và quy định đã đưa ra.
  • Xây dựng và xác định các phương án tối ưu hóa chi phí hoạt động và chi phí dự án

Company Overview

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... View more

Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin

PVcomBank