Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên gia Hoạch định nguồn nhân lực, Khối Quản trị Nguồn nhân lực

 • Work location: Ha Noi

 • Level: Team Leader / Supervisor

  Deadline to apply: 12-12-2019

 • Salary: Negotiable

Job requirement

 • Phân tích,  tư vấn, đề xuất, điều chỉnh, thực hiện, quản lý chi phí  headcount & nhân sự theo năm tài chính (chủ động hoặc theo đề xuất của Đơn vị) phù hợp với cơ cấu tổ chức trong từng thời kỳ, phù hợp với qui định.
 • Đầu mối triển khai các công việc liên quan đến  headcount& các chương trình hoạt động HR trong năm chi phí nhân sự như: tổ chức tham gia dự án, đào tạo, truyền thông, hướng dẫn, tư vấn …theo yêu cầu thực tế hoặc khi được yêu cầu.
 • Đại diện HR (theo phân công) để làm việc phối hợp với các Đơn vị khác hoặc đối tác bên ngoài TCB để triển khai các công việc liên quan đến chi phí nhân sự, kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo để đảm bảo phù hợp với yêu cầu công việc và budget nhân sự theo năm.
 • Đầu mối báo cáo, lưu trữ, quản lý và kiểm soát các thông tin liên quan đến quản lý chi phí nhân sự, kế hoạch sử dụng ngân sách.
 • Bảo đảm các thông tin về hoạt động quản lý chi phí nhân sự, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo ( sau khi nhận được phê duyệt của cấp có thẩm quyền được cập nhất trên mạng nội bộ của Khối QTNNL, TCB.
 • Tham gia xây dựng mô hình quản lý chi phí hiệu quả, bao gồm cả việc xác định và thiết lập các cơ hội giảm thiểu/ tiết kiệm chi phí.
 • Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng tháng căn cứ trên thông tin, số liệu của các trung tâm/ phòng thuộc khối QT NNL cung cấp.

Job requirement

Tối thiểu trình độ đại học

Kinh nghiệm chuyên làm về CnB hoặc kinh nghiệm quản trị nhân sự chung từ 5 năm

Khả năng định hướng, xây dựng kế hoạch nhân sự & chi phí từ định hướng chiến lược của tổ chức & chiến lược HR theo từng giai đoạn 

Khả năng tư duy logic các sự kiện, con số để phục vụ việc rà soát & kiểm soát

Có khả năng sử dụng thành thạo excel và các công cụ xử lý dữ liệu nâng cao của excel

Có khả năng sử dụng thành thạo powerpoint

Có khả năng sử dụng thành thạo  tiếng Anh trong công việc