Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên gia Đánh giá

Trung tâm Chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp Sạch GreenCert
Ngày cập nhật: 20/11/2020

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mô tả công việc:
– Phối hợp bộ phận liên quan xem xét hồ sơ đăng ký chứng nhận
– Lập chương trình và tiến hành đánh giá tại hiện trường.
– Phối hợp tham gia thẩm xét hồ sơ đề nghị chứng nhận
– Tham gia vận hành hệ thống quản lý chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065

Giới thiệu về công ty

Trung tâm Chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp Sạch GreenCert

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN : – Nộp hồ sơ về địa chỉ Email: tonghop@greencert.com.vn – Hồ sơ chính thức sẽ được bổ sung khi nhận việc. – Số điện thoại liên hệ:... Xem thêm

Việc làm tương tự

Chuyên gia Đánh giá

Trung tâm Chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp Sạch GreenCert