To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên gia Đánh giá

Trung tâm Chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp Sạch GreenCert
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Job requirement

Mô tả công việc: – Phối hợp bộ phận liên quan xem xét hồ sơ đăng ký chứng nhận – Lập chương trình và tiến hành đánh giá tại hiện trường. – Phối hợp tham gia thẩm xét hồ sơ đề nghị chứng nhận – Tham gia vận hành hệ thống quản lý chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065

Company Overview

Trung tâm Chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp Sạch GreenCert

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: – Nộp hồ sơ về địa chỉ Email: [email protected] – Hồ sơ chính thức sẽ được bổ sung khi nhận việc. – Số điện thoại liên hệ:... View more

Chuyên gia Đánh giá

Trung tâm Chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp Sạch GreenCert