Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên Gia ALM - Quản Lý Bảng Cân Đối - Hà Nội - TA085

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Ngày cập nhật: 23/02/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

  • Đề xuất bổ sung và sửa đổi để ban hành các Chính sách, Quy đinh, Quy trình, Cơ chế, Hướng dẫn liên quan đến quản lý Tài sản Nợ & Có, liên quan đến lãi suất điều chuyển vốn kịp thời, phù hợp.
  • Thamg gia Xây dựng các mô hình tính toán để báo cáo nhằm đạt được hiệu quả tối ưu của Bảng cân đối tài sản của Ngân hàng, bao gồm cả mục tiêu lợi nhuận và các tỷ lệ an toàn tài chính
  • Giám sát và phân tích hàng ngày về các tỷ lệ an toàn tài chính, tình hình huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng và có các kiến nghị, cảnh báo kịp thời lên Trưởng phòng
  • Cập nhập hàng ngày về tình hình kinh tế vĩ mô, các đối thủ cạnh tranh và có các kiến nghị, tham mưu kịp thời lên Trưởng phòng
  • Quản lý, chỉ dẫn và huấn luyện Chuyên viên trong phòng nhằm đảm bảo nghiệp vụ & năng suất lao động được nâng cao

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Tổng số nhân viên: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... Xem thêm

Chuyên Gia ALM - Quản Lý Bảng Cân Đối - Hà Nội - TA085

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK