English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chủ Quản Phân Hàng

Mô tả công việc

- Phụ trách công tác quản lý, phân công sắp xếp cho nhân viên phân hàng, hàng không, tài xế. Đồng thời phối hợp nhân sự chấm công.- Phụ trách quản lý xe tải, hàng hóa ra vào.- Phụ trách quản lý an toàn trung tâm khai thác, bao gồm nhân viên và hàng hóa.- Phụ trách quản lý quy hoạch các phương diện bên trung tâm khai thác.- Chịu trách nhiệm với trung tâm khai thác.

Yêu cầu công việc

Có kinh nghiệm về chuyển phát nhanh, có kinh nghiệm quản lý từ 200 người trở lên.Chấp nhận làm ca đêm, ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm làm ở công ty chuyển phát nhanh.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương