English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chủ Quản Kho Thành Phẩm

Mô tả công việc

- Phụ trách quản lý kho thành phẩm.

- Phụ trách việc kiểm hàng, xuất hàng.

- Phụ trách quản lý kiểm kê.

Yêu cầu công việc

- Có thể giao tiếp được bằng tiếng Trung.

- Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng nghề trở lên.

- Ưu tiên cho những người có kinh nghiệm.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương