English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chủ Quản Hàng Không

Mô tả công việc

Phụ trách công tác quản lý, phân công sắp xếp cho nhân viên hàng không. Đồng thời phối hợp nhân sự chấm công.Phụ trách quản lý hàng hóa từ Trung tâm khai thác đi sân bay và ngược lạiPhụ trách quản lý bộ phân hàng không, bao gồm nhân viên và hàng hóa.Phụ trách quản lý quy hoạch các phương diện bên về vận chuyển bằng đường hàng không và làm việc với các đại lý.

Yêu cầu công việc

Có kinh nghiệm về chuyển phát nhanh và hàng không và làm việc với các đại lý hàng không , có nguồn đại lý bay.

Chấp nhận làm ca đêm, ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm làm ở công ty chuyển phát nhanh

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương