English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chief Accountant

Mô tả công việc

• Focal point of monthly closings (incl. FI module closing)

• Preparation of financial statements

• General leger accounting entries & account reconciliations

• AR/AP focal point

• Sales & Tax accounting

• Tax provider focal point (incl. customs)

• External audit focal point

• Budgeting focal point

• Governmental reporting & filings

• Focal point of SAP financial & accounting modules

Yêu cầu công việc

• Familiar with EPE operation

• Familiar with operating SAP

• Familiar with Vietnam GAAP

• Experienced communication with authorities

• Communicable English or Chinese Mandarin proficiency in both writing & speaking

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, - Yearly Bonus. Yearly travel. Promotion.