English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chỉ Huy Trưởng (Công Trình Cầu Đường)

Mô tả công việc

 • Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường
 • Lập biện pháp thi công, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo quy định của Công ty
 • Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ như đã cam kết
 • Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường
 • Làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thầu Phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công
 • Bóc tách khối lượng, lập dự toán, kế hoạch thu hồi vốn, hồ sơ thanh quyết toán công trình
 • Quản lý vật tư, dụng cụ thi công và các tài sản khác của công ty.
 • Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi công, tổ chức nghiệm thu từng công việc, giai đoạn, nghiệm thu các hạng mục và nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao.
 • Dự trù chính xác khối lượng vật tư & dụng cụ thi công cho công trình đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ sư xây dựng cầu đường.
 • Có thể độc lập làm việc
 • Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí tương tương

Phúc lợi

- Tham gia BHXH- BHYT-BHTN theo quy định của nhà nước - Được cấp phát bảo hộ lao động - Lương tháng 13 - Thưởng theo tiến độ công trình.