English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chemical Engineer

Mô tả công việc

* Số lượng tuyển: 5 người

* Phát triển mã giày mới

- Kiểm tra và đưa ra quy trình thích hợp cho mã hàng mớiTest Physical vật liệu giai đoạn phát triển cho Nike, PCC Team (PCC: Product creation center) cho các giai đoạn (CAM, CAF, GTM, Looksee, Pro.CFM)Làm BPFC quy trình keo- Tìm kiếm những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng kết dính keo thông qua kết quả Test

* Thử nghiệm

- Tiến hành thử nghiệm- Thử nghiệm MST ( cập nhật PFC, test theo yêu cầu của Nike và phản hồi của Nike)- Thử nghiệm EST ( thử nghiệm và tiến hành kiểm tra tại công ty và văn phòng Nike theo yêu cầu mã hàng)- Xác nhận BPFC, CSS, PFC các quy trình liên quan đến CE- Cập nhật điều kiện & qui trình liên quan CE tại văn phòng xưởng

* Hỗ trợ qui trình sản xuất

- Hỗ trợ khắc phục các sự cố liên quan đến kết quả test keo theo phần chuẩn bị, chế tạo- Kiểm tra các hạng mục không phù hợp BPFC và cải tiến qui trình phù hợp- Thực hiện Test và cải tiến qui trình

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Hóa hoặc ngành khác có liên quan tới- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại lĩnh vực liên quan- Hiểu biết về công nghệ, dây chuyền sản xuất, môi trường công nghiệp- Anh văn giao tiếp, vi tính thành thạo- Kỹ năng: làm việc nhóm, tư duy, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý căng thẳng, trao đổi thông tin, đánh giá kết quả

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Xe đưa đón, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Đào tạo, Phụ cấp thâm niên