Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chánh văn phòng

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Ngày cập nhật: 20/11/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

1. Công tác đối nội, đối ngoại

- Phối hợp, tổ chức và xử lý công tác hành chính tại tập đoàn và các công ty thành viên;

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động quan hệ cộng đồng, duy trì quan hệ với các đơn vị cơ quan chức năng.

 2. Quản lý điều hành chung công việc văn phòng

- Quản lý, tổ chức, khai thác sử dụng các nguồn lực được giao: con người, văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện, công cụ lao động, tài sản khác… đúng chế độ, hiệu quả.

- Quản lý, điều hành, phân công công việc hành chính và phân bổ các nguồn lực phù hợp.

- Tổ chức xây dựng quy trình, quy định, quy chế về hành chính phục vụ cho công tác hành chính của Công ty.

- Chủ trì tổ chức bố trí phục vụ hội nghị, hội họp, tiếp khách và các sự kiện nội bộ trong công ty;

- Tổ chức quản lý hệ thống lưu trữ văn thư và việc sử dụng con dấu đúng mục đích, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Tổ chức thực hiện các thủ tục cho CBNV đi công tác.

- Tổ chức việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ nội quy lao động của Công ty.

- Quản lý các chi phí hành chính: điện, nước sinh hoạt, điện thoại, internet, chuyển phát nhanh, thông tin liên lạc…

3. Quản lý và thực hiện mua sắm, quản lý tài sản

- Tổ chức lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, quản lý: tài sản, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm và các vật dụng cần thiết khác phục vụ hoạt động của Công ty theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện cấp phát, điều chuyển, bảo dưỡng, sửa chữa, thu nhận, thanh lý và tiêu hủy tài sản nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng của tài sản.

- Tổ chức giám sát sử dụng tài sản đúng mục đích, hợp lý, tiết kiệm; phối hợp với Ban Kế toán kiểm soát phân bổ chi phí và khấu hao tài sản.

- Định kỳ theo quy định chủ trì việc tổ chức kiểm kê, lập báo cáo danh mục, số lượng, tình trạng tài sản trên toàn Công ty.

4. Quản lý tổ chức thực hiện công việc biên phiên dịch, hỗ trợ dự án

- Quản lý và thực hiện công việc biên phiên dịch

- Hỗ trợ dự án bất động sản: soạn thảo các văn bản, nghị quyết, quyết định

- Các công việc khác được giao.

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

https://vndirectcareers.com Tổng số nhân viên: 100-499

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số... Xem thêm

Chánh văn phòng

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT