English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chánh Văn Phòng

Mô tả công việc

1. Điều hành chung

 • Điều hành mọi hoạt động của văn phòng vận hành theo quy trình và đạt mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.
 • Phụ trách quản lý, phân bổ công văn, thư tín theo nội dung Truyền thông ( bao gồm Công văn đến đi, báo cáo các cấp….) của YBA tới HV, đối tác, Hiệp hội bạn, nhằm giữ vững hình ảnh chuyên nghiệp, xứng tầm của YBA
 • Quản lý hoạt động thu chi của VPH, cảnh báo các khoản thu chi vượt/ngoài kế hoạch, chưa hợp lý của các Ban chuyên môn theo kế hoạch
 • Rà soát, báo cáo tổng kết các hoạt động của VPH, của các Ban chuyên môn theo định kỳ hàng tháng, quý, năm
 • Chịu trách nhiệm về kêt qủa KPI các chương trình hoạt động của các bộ phận và của từng nhân viên VPH
 • Thực hiện hoặc tổ chức thực hiện các công việc khác do Ban Thường trực, Chủ tịch Hội và Trưởng ban văn phòng giao

2. Điều phối và giám sát việc thực hiện các dự án/sự kiện cấp YBA

 • Phụ trách điều phối nhân sự VPH kết hợp các Ban chuyên môn, triển khai thực thi các chương trình/sự kiện cấp YBA đạt kết quả
 • Chịu trách nhiệm hỗ trợ các Trưởng Ban / các trưởng dự án rà soát phần Nội dung (bao gồm tài liệu in, nội dung truyền thông, kịch bản, công văn, thư mời, giấy phép liên quan…) của tất cả các sự kiện cấp YBA

3. Quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực

 • Tuyển dụng, lập kế hoạch đào tạo, duy trì và phát triển chuyên môn của các nhân sự văn phòng Hội.
 • Quản lý và kiểm tra năng suất lao động, công tác chấm công, tính lương, thưởng cho nhân viên văn phòng Hội.
 • Lập kế hoạch tổ chức, điều động nhân sự và huy động nguồn nhân lực VP theo định hướng hoạt động năm/ nhiệm kỳ của YBA/các Ban.
 • Hướng dẫn và giám sát việc áp dụng tài liệu theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 văn phòng Hội.

4. Giám sát và hỗ trợ công tác chuyên môn của các Bộ phận: Giám sát các bộ phận thực hiện tốt công việc theo quy trình và đạt chỉ tiêu.

a. Quản lý, hỗ trợ BP truyền thông:

 • Hướng dẫn các bộ phận và cá nhân trong văn phòng quản lý, lưu trữ tất cả các loại hồ sơ, tài liệu liên quan.
 • Kiểm soát thông tin đăng web, bản tin giấy và các nội dung liên quan Hội ra bên ngoài.
 • Kiểm soát, hỗ trợ hiệu đính, soạn thảo tin, bài, thông cáo báo chí, kịch bản, bài phỏng vấn…của các sự kiện, chương trình

b. Quản lý, hỗ trợ BP tổng hợp:

 • Hướng dẫn, kiểm soát bộ phận lưu trữ hồ sơ, chứng từ, công văn tài liệu liên quan.
 • Kiểm soát thông tin công văn, thông báo… nội dung liên quan Hội ra bên ngoài.
 • Hỗ trợ hiệu đính, soạn thảo công văn, báo cáo, thư tín… của Hội tới các cấp.

c. Quản lý, hỗ trợ QHQT:

 • Hướng dẫn, kiểm tra công việc của BP
 • Hỗ trợ cung cấp, kiểm soát các thông tin từ VPH liên quan đối tác nước ngoài
 • Phân bổ nguồn lực Ban chuyên môn liên quan hỗ trợ QHQT thực thi các hoạt động của Ban

d. Quản lý, hỗ trợ Quỹ TLV, Quỹ Sáng Nghiệp và hoạt động Cộng đồng:

 • Hướng dẫn, kiểm tra công việc của các Quỹ và của BP
 • Hỗ trợ cung cấp, kiểm soát các thông tin, phân bổ nguồn lực VPH nhằm thực thi các hoạt động của Ban và của Quỹ

5. Các công việc khác:

 • Đại diện cho Hội trong các ủy quyền tiếp xúc với các đối tác.
 • Tham gia các hoạt động kết nối và duy trì mối quan hệ với các cơ quan chức năng, CLB, sở ngành

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có kinh nghiệm trong công tác Hiệp hội và công việc liên quan là một lợi thế
 • Có trách nhiệm, nghiêm túc, nhiệt tình, hoà đồng, thân thiện;
 • Nhiệt huyết trong công tác đoàn thể.
 • Năng động;
 • Có khả năng tổ chức và quản lý công việc;
 • Chịu được áp lực cao, sẵn sàng làm thêm giờ

* Quyền lợi được hưởng:

 • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.
 • Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chính sách lao động theo quy định.
 • Chế độ phúc lợi: Thưởng định kỳ, thưởng hiệu quả công việc và các khoản phụ cấp theo Quy chế và theo tính chất công việc đảm nhận.
 • Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép