English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Cần Giuộc Long An _ Trợ lý phòng xuất nhập khẩu (tiếng Nhật N2) _ 15670TH

Mô tả công việc

- Hợp tác với khách hàng nội bộ hoàn thành việc vận chuyển các lô hàng nhập khẩu- Làm việc cùng với các khách hàng bên ngoài theo kiểu tìm kiếm khách hàng- Hợp tác với khách hàng nội bộ để phát hiện các lỗi trong quy tắc tuân thủ- Trả lời các câu hỏi về liên quan đến tình trạng đơn hàng- Tiếp tục cải tiến quy trình trong các lĩnh vực trách nhiệm- Giao tiếp với HQ tại Nhật Bản qua e-mail hoặc điện thoại.

Yêu cầu công việc

- Có thể làm việc ở Long An- Tiếng Nhật N2 basic (gọi điện và gửi email bằng tiếng Nhật)- Kỹ năng PC cơ bản (excel, word)