To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Cán bộ Tái bảo hiểm

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

Địa điểm làm việc: Hà Nội (Trụ Sở chính BIC)

Môi trường và chế độ đãi ngộ bạn được hưởng:

- Tổng thu nhập năm từ 120 triệu đến 280 triệu/năm bao gồm: lương vị trí công việc, lương kinh doanh, thưởng quý/năm, thưởng các dịp lễ tết...

- Cơ hội phát triển: tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

- Hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm BIC Care dành riêng cho cán bộ BIC và người thân.

- Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể, team building, party… du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Mô tả công việc:

- Thống kê, phân tích số liệu, theo dõi công nợ phải thu và phải trả các đối tác.

- Xử lý, theo dõi, lưu hồ sơ các dịch vụ thuộc mảng nghiệp vụ được Lãnh đạo Ban phân công.

- Báo cáo tình hình diễn biến, kết quả công việc thực hiện theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban.

- Lập các báo cáo Tái Bảo hiểm định kỳ

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Company Overview

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

http://tuyendung.bic.vn Number of employees: 500-1000

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)  ra đời trên cơ sở chiến lược thành lập Tập đoàn tài chính mang thương hiệu... View more

Cán bộ Tái bảo hiểm

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV