To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Cán bộ Dự toán – Thanh/Quyết toán

Công ty Cổ Phần Đầu Tư VINADCO
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Job requirement

Số lượng: 02 người
Mô tả công việc:
– Lập dự toán, khai toán công trình.
– Bóc tách khối lượng.
– Lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh, quyết toán với Tổng thầu/chủ đầu tư.
– Bảo vệ khối lượng với Tổng thầu/chủ đầu tư
– Theo dõi, kiểm tra, lưu trữ hồ sơ chất lượng các công trình
– Tham gia đấu thầu dự án,công trình.
– Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Company Overview

Công ty Cổ Phần Đầu Tư VINADCO

THÔNG TIN LIÊN HỆ Nộp hồ sơ tại 01-03 Hồ Quý Ly, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng hoặc qua email: vinadcodn@gmail.com SDT liên hệ: 02363.757.989 Hồ sơ không... View more

Cán bộ Dự toán – Thanh/Quyết toán

Công ty Cổ Phần Đầu Tư VINADCO