To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Cán bộ Đảm bảo chất lượng

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng
Updated: 22/07/2021

Employment Information

 • Work location: Da Nang

  Salary:

 • Industry: Education /Training

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

- Thu thập thông tin cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và các dữ liệu khác phục vụ cho nghiên cứu và quản lý đảm bảo chất lượng.

- Theo dõi, hỗ trợ các Khoa/Phòng ban thực hiện kế hoạch, kiểm định chất lượng, đôn đốc việc nộp báo cáo tự đánh giá chất lượng trong các đợt kiểm định.

- Quản lý, lưu trữ, bảo mật tài liệu, hồ sơ về công tác được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Quản lý giáo dục; Đo lường và đánh giá trong giáo dục hoặc Thống kê.

- Có kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật.

- Có kinh nghiệm về Đảm bảo chất lượng và chứng chỉ ISO liên quan.

- Khả năng lập kế hoạch công tác, tổng hợp và xử lý các công văn, xây dựng các loại báo cáo.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng

http://donga.edu.vn Number of employees: 100-499

    Đại học Đông Á Đà Nẵng là một trường Đại học trẻ, luôn mở rộng cánh cửa để chào mừng những người có tài năng, nhiệt huyết muốn làm việc trong... View more

Cán bộ Đảm bảo chất lượng

Trường Đại Học Đông Á - Đà Nẵng