To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Cán bộ an toàn - Miền Bắc

Công ty TNHH XD AN PHÚ GIA
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

 Cập nhật về các quy định đảm bảo Hình ảnh công trường, thương hiệu An Phú Gia
 Cập nhật ban hành các quy định, quy trình tác nghiệp, kiểm soát, form mẫu cho công tác HSES.
 Phân tích JSA (Job safety analysis)
 Audit và giám sát việc khắc phục
 Huấn luyện an toàn
 Duyệt BPTC về chuyên môn an toàn
 Quản lý an ninh
 Hồ sơ pháp lý dự án
 Lưu trữ hồ sơ HSES
 Phối hợp chính quyền & BCH
 Trực tiếp giám sát các hạng mục công việc nguy hiểm
 Lưu hồ sơ cuối dự án BCH bàn giao lại.
 Hỗ trợ thiết lập công việc, huấn luyện BCH

Job requirement

Đại học: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Bảo hộ lao động, môi trường, an ninh,....

Kỹ năng

- Tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point): Thành thạo

- Email: biết sử dụng email

- Kỹ năng thuyết trình, trình bày

- Kỹ năng xử lý xung đột

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

anphugia.com.vn Number of employees: 100-499

Trong suốt quá trình hoạt động, với cơ cấu tổ chức khoa học, hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho công tác đầy đủ, hiện đại,... mục tiêu của Công ty CP Xây... View more

Cán bộ an toàn - Miền Bắc

Công ty TNHH XD AN PHÚ GIA