English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Call Center Representative (Nhân Viên Tiếp Thị & Chăm Sóc Khách Hàng) – Ngành Hàng Dược Phẩm

Mô tả công việc

- Receiving calls from customers for ordering and transfer to related division.

- Answering queries from customers and follow up the results.

- Make calls for telemarketing and telesales to potential customers to introduce products, promotion programs and get orders every day.

- Make calls to customers for celebrating birthday, grand opening…

- Directly update customer’s information to system.

- Weekly & monthly reports.

Yêu cầu công việc

      - Sex: Female/Male      - Education background: College

      - Good in handling situation.      - Have expressive voice.

      - Have experiences working in Call Center.

      - Have medical knowledge is a plus.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương