To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[CAF-TP. HCM] TUYỂN GẤP KẾ TOÁN CỬA HÀNG THỜI VỤ 6 THÁNG

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Updated: 06/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Training & Development

Job requirement

 • Kiểm tra việc cập nhật chứng từ nhập xuất hàng hóa, và thu chi tiền mặt, công nợ chính xác kịp thời
 • Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ thu chi. Kiểm tra, đối soát và cập nhật tình hình thu chi tại cửa hàng vào hệ thống.
 • Phối hợp với kế toán thanh toán báo cáo tồn quỹ của cửa hàng hàng ngày cho KTT.
 • Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng quy định bộ tài chính và công ty ban hành.
 • Kiểm tra hóa đơn bán hàng, doanh thu bán hàng, giá bán theo quy định..Kiểm soát các khoản chi phí phát sinh
 • Kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của bộ tài chính.
 • Kiểm tra các chứng từ đổi trả, hàng bán trả lại theo quy định thu mua của công ty.
 • Kiểm tra kiểm soát quá trình vận động của hàng hóa và lập các báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa.
 • Kiểm tra quá trình vận động của dòng tiền tại cửa hàng, lập các báo cáo kế toán tiền mặt tại cửa hàng
 • Kiểm tra và theo dõi các số liệu báo cáo công nợ phát sinh, đôn đốc thu hồi khoản công nợ tồn đọng của cửa hàng
 • Phát hiện kịp thời những sai sót, gian lận trong quá trình quản lý kho, quỹ và đề ra hướng xử lý khi có phát sinh.
 • Kiểm tra và đối chiếu các khoản hàng hóa, tiền mặt luân chuyển giữa cửa hàng và công ty, kế toán trong hệ thống PNJ theo qui định
 • Theo dõi và đối chiếu công nợ các khoản thu hộ giữa cửa hàng và hệ thống PNJ
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại cửa hàng được phân công.
 • Phối hợp với trưởng CH/CN mình quản lý, lập và phân tích vòng quay vốn của từng mặt hàng
 • Kiểm tra, đôn đốc cửa hàng điều phối luân chuyển hàng tồn kho và tiền mặt tồn quỹ tại CH/CN.
 • Hướng dẫn cho cửa hàng chi nhánh cách viết hóa đơn và xử lý giao dịch bán hàng trên SAP
 • Hướng dẫn cho cửa hàng, chi nhánh cách thức đối chiếu số liệu, tiền hàng và các tiện ích của chương trình SAP mới nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý tại cửa hàng.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất cho cấp trên
 • Kiến nghị và đề xuất cấp trên các biện pháp cải tiến hiệu quả công việc
 • Báo cáo, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán…..
 • Lập các báo cáo kế toán, báo cáo thuế định kỳ theo quy định
 • Đôn đốc việc nộp thuế và nghĩa vụ khác đối với nhà nước
 • Địa điểm làm việc: 148C Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM

Company Overview

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn

Thông tin liên hệ toàn quốc: Phòng Tuyển Dụng/ Phòng Nhân sự. 1. Phòng Tuyển Dụng - Văn Phòng Hội sở Chính PNJ: Địa chỉ:... View more

[CAF-TP. HCM] TUYỂN GẤP KẾ TOÁN CỬA HÀNG THỜI VỤ 6 THÁNG

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ