To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Cà Mau - Tuyển dụng Trưởng/Phó phòng Kế toán ngân quỹ

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 06/04/2021

Employment Information

Job requirement

  • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Phòng Kế toán -  Ngân quỹ theo định kỳ.
  • Tổ chức hoạt động phát triển Khách hàng
  • Tổ chức hoạt động kế toán ngân quỹ
  • Quản lý, tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ
  • Quản lý và phát triển nhân viên
  • Tham gia đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng.
  • Góp phần xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện trong bộ phận, Phòng, Chi nhánh.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Chi nhánh

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

Cà Mau - Tuyển dụng Trưởng/Phó phòng Kế toán ngân quỹ

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt