Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

C&B Team Leader

Job requirement

- Xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực hiện quy định, quy trình, chính sách tiền lương & chế độ phúc lợi của công ty GHN Express- Cập nhật quy định, chính sách pháp luật về tiền lương, BHXH, thuế TNCN và phổ biến thực hiện toàn công ty GHN Express- Cập nhật thông tin lương từ các báo cáo, khảo sát lương của thị trường hàng năm và đánh giá việc thực hiện chính sách lương của GHN Express- Tư vấn cho các khối về chính sách tiền lương và chế độ phúc lợi.- Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch chi phí lương-phúc lợi toàn hệ thống.

Job requirement

- Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp, nguyên tắc xây dựng chính sách lương-phúc lợi- Nắm vững kiến thức về pháp Luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Thất nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân. - Có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến người lao động.- Khả năng: xây dựng quy định, quy trình, chính sách lương-phúc lợi theo đặc thù của từng ngành nghề.- Có kinh nghiệm xây dựng chính sách lương-phúc lợi