Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

C&B Supervisor

Job requirement

- Xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực hiện quy định, quy trình, chính sách tiền lương & chế độ phúc lợi.

- Cập nhật quy định, chính sách pháp luật về tiền lương, BHXH, thuế TNCN và phổ biến thực hiện toàn bộ nhân viên thuộc công ty GHN Express

- Chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn nhân viên thực hiện các công việc liên quan:

  • Kiểm tra và input thông tin nhân viên lên hệ thống, lưu trữ hồ sơ nhân viên
  • Chuẩn bị hợp đồng lao động, các thủ tục về Bảo hiểm
  • Soạn thảo và ban hành các chính sách chi trả thu nhập theo đề xuất của các bộ phận và được Giám đốc Nhân Sự xét duyệt.
  • Nhận và kiểm tra data công, lương đơn hàng, KPI…từ các bộ phận.
  • Đảm bảo các khoản thu nhập được chi trả theo đúng chính sách.
  • Thực hiện tính toán và chi trả lương, thưởng chính xác và đúng hạn.

- Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến Quyết toán thuế TNCN cho toàn nhân viên

Job requirement

- Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp, nguyên tắc xây dựng chính sách lương-phúc lợi- Nắm vững kiến thức về pháp Luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Thất nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân. - Có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến người lao động.- Khả năng: xây dựng quy định, quy trình, chính sách lương-phúc lợi theo đặc thù của từng ngành nghề.- Có kinh nghiệm xây dựng chính sách lương-phúc lợi

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe