Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

C&B Supervisor

Job requirement

- Xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực hiện quy định, quy trình, chính sách tiền lương & chế độ phúc lợi.

- Cập nhật quy định, chính sách pháp luật về tiền lương, BHXH, thuế TNCN và phổ biến thực hiện toàn bộ nhân viên thuộc các BUs được phân công phụ trách.

- Chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn nhân viên thực hiện các công việc liên quan:

 • Kiểm tra và input thông tin nhân viên lên hệ thống, lưu trữ hồ sơ nhân viên
 • Chuẩn bị hợp đồng lao động, các thủ tục về Bảo hiểm
 • Soạn thảo và ban hành các chính sách chi trả thu nhập theo đề xuất của các bộ phận và được Giám đốc Nhân Sự xét duyệt.
 • Nhận và kiểm tra data công, lương đơn hàng, KPI…từ các bộ phận.
 • Đảm bảo các khoản thu nhập được chi trả theo đúng chính sách.
 • Thực hiện tính toán và chi trả lương, thưởng chính xác và đúng hạn.

- Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến Quyết toán thuế TNCN cho toàn nhân viên

- Xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực hiện quy định, quy trình, chính sách tiền lương & chế độ phúc lợi.

- Cập nhật quy định, chính sách pháp luật về tiền lương, BHXH, thuế TNCN và phổ biến thực hiện toàn bộ nhân viên thuộc các BUs được phân công phụ trách.

- Chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn nhân viên thực hiện các công việc liên quan:

 • Kiểm tra và input thông tin nhân viên lên hệ thống, lưu trữ hồ sơ nhân viên
 • Chuẩn bị hợp đồng lao động, các thủ tục về Bảo hiểm
 • Soạn thảo và ban hành các chính sách chi trả thu nhập theo đề xuất của các bộ phận và được Giám đốc Nhân Sự xét duyệt.
 • Nhận và kiểm tra data công, lương đơn hàng, KPI…từ các bộ phận.
 • Đảm bảo các khoản thu nhập được chi trả theo đúng chính sách.
 • Thực hiện tính toán và chi trả lương, thưởng chính xác và đúng hạn.

- Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến Quyết toán thuế TNCN cho toàn nhân viên

Job requirement

- Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp, nguyên tắc xây dựng chính sách lương-phúc lợi- Nắm vững kiến thức về pháp Luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Thất nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân. - Có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến người lao động.- Khả năng: xây dựng quy định, quy trình, chính sách lương-phúc lợi theo đặc thù của từng ngành nghề.- Có kinh nghiệm xây dựng chính sách lương-phúc lợi

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe