To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

C&B Supervisor

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Updated: 14/02/2020

Employment Information

Benefits

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Chế độ nghỉ phép

Job requirement

- Thực hiện làm bảng công, tính lương, thưởng và các khoản phụ cấp, chính sách chế độ cho người lao động;

Implement the making timesheet, salary sheet, bonuses and allowances, policies and regimes for laborers.

- Báo tăng, giảm lao động và yêu cầu thanh toán đối với các chế độ liên quan đến BHXH

Making increase, descrease labor and require payment benefit for social insurance

- Thanh toán và quyết toán chi phí BHXH hàng tháng với cơ quan BHXH;

Payment and settlement of tax and social insurance expenses monthly / quarter / year with social insurance and tax.

- Thanh toán và quyết toán chi phí thu nhập cá nhân hàng tháng/quý/năm với cơ quan thuế;

Payment and settlement of PIT expenses monthly /quarterly /year with tax department.

- Quản lý và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN;

Manage and issue PIT voucher.

- Thực hiện các chế độ liên quan đến các khoản trợ cấp từ cơ quan BHXH và BHSK;

Implementation of regimes related to subsidies from social insurance and health insurance.

- Giải quyết thôi việc cho nhân viên;

Implementation of the dismissal of employees.

- Giải quyết, giải thích những thắc mắc về lương, chế độ cho nhân viên;

Solve, explain questions about salaries and benefit for employees

- Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động của nhân viên;

Manage employee resume, employees' labor contracts

- Cập nhật, quản lý thông tin về CBNV, HĐLĐ/ tiền lương/ thu nhập, bảo hiểm, ngày nghỉ/ lễ… trên phần mềm quản lý nhân sự;

Update, manage information on employees, labor contracts / salary / income, insurance, holidays / holidays ... on HR management software

- Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm….theo yêu cầu của Trưởng phòng và thực hiện các thủ tục liên quan.

Making decisions on transfer, appointment and dismissal ... as requested by the Manager Department and carrying out relevant procedures.

- Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến hành chính nhân sự;

Manage and issue forms related to HR

- Thực hiện báo cáo liên quan tuyển dụng và đào tạo;

Implementation of recruitment and training.

- Thực hiện những công việc được cấp trên giao;

Perform the task be required by Manager.

Job requirement

Tốt Nghiệp đại học 

Kinh nghiệm 3 năm trở lên về C&B

Nhanh nhẹn, trung thực

More Information

  • Qualification: Đại học
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Chế Biến Thực PhẩmOlam Việt Nam

http://olamgroup.com/ Number of employees: 4000

Olam International was established in 1989 with 1 product in 1 country, trading cashew from Nigeria into India. Today we are a leading agri-business operating... View more

C&B Supervisor

Công ty TNHH Olam Việt Nam