English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

C&B SPECIALIST

Mô tả công việc

 • Theo dõi, lập danh sách tham gia bảo hiểm, danh sách trích nộp bảo hiểm hàng tháng và thực hiện các chế độ bảo hiểm liên quan cho người lao động.
 • Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chế độ chính sách dành cho người lao động nhằm duy trì và thu hút nhân sự.
 • Lập và theo dõi Hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự.
 • Lập các Quyết định, Văn bản liên quan đến việc tiếp nhận nhân sự, lương thưởng, chế độ chính sách cho người lao động.
 • Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp.
 • Thực hiện và quản lý việc chấm công, ngày phép, tính lương cho người lao động.
 • Nghiên cứu, thường xuyên tham khảo mặt bằng lương, chế độ phúc lợi dành cho nhân viên của các Công ty cùng lĩnh vực trên thị trường để làm cơ sở tham mưu xây dựng cơ cấu lương và quy chế tiền lương.

Yêu cầu công việc

 • Nắm vững kiến thức về luật Lao động và BHXH.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, đặc biệt mảng Chế độ - Phúc lợi cho doanh nghiệp quy mô trên 200 người.
 • Tiếng Anh 4 kĩ năng là yêu cầu bắt buộc.
 • Năng động và chuyên nghiệp.
 • Có kinh nghiệm C&B trong ngành F&B là một lợi thế.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh