English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Business Development Small Team Leader

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh

Company overview
Giaohangnhanh.vn (GHN) is a leading service provider for last-mile delivery for e-commerce in Vietnam. We create a full-package of delivery solution with... Xem thêm

Quy mô: 3000-5000
Người liên hệ: Phòng Nhân Sự

Mô tả công việc

 • Tìm kiếm, lên danh sách Merchant để tiếp cận mời tham gia LaLa.
 • Phối hợp Team Operations để hoàn tất thủ tục tham gia + hướng dẫn Merchant sử dụng & vận hành cùng LaLa.
 • Phối hợp cùng Marketing & Operations để đưa hình ảnh, giới thiệu, menu, giá cả… cho Merchant lên LaLa.
 • Làm việc với Merchant để đưa ra các chương trình ưu đãi cho người dùng. Qua đó, BD cũng được quyền lợi từ số lượng transaction có được từ Merchant.
 • Tuyển dụng và đào tạo thêm BD.

Yêu cầu công việc

 • Đàm phán và thương thảo trong kinh doanh.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính, Internet, phần mềm phổ thông.
 • Nhạy bén nắm bắt các xu hướng ẩm thực.
 • Tổi thiểu 2 năm trong lĩnh vực startup.
 • Tổi thiểu 2 năm trong vị trí tương đương hoặc cao hơn.
 • Từng làm trong F&B là lợi thế.