To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Brand Executive

Saint-Gobain Vietnam
Updated: 09/04/2021

Employment Information

Job requirement

 • Phụ trách thương hiệu các sản phẩm của Weber (keo dán gạch, keo chà ron, silicon, ...)
 • Thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động ra mắt, tái tung sản phẩm mới theo kế hoạch từ Brand manager.
 • Phối hợp với các phòng ban thiết kế, purchasing, kỹ thuật, trade,marcom…để phát triển các ấn phẩm tài liệu, POSM và truyền thông.

 • Tổng hợp và phân tích thông tin hoạt động của thương hiệu, đối thủ, thị trường, khách hàng mục tiêu.

Job requirement

 • 2 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Brand.

 • Có kiến thức về quản lý thương hiệu/marketing và khả năng triển khai thực hiện công việc chi tiết theo kế hoạch, bám sát tiến độ dự án.

 • Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban.

 • Có khả năng quan sát, tổng hợp và phân tích thị trường, ngành hàng phụ trách

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 25 - 30
 • Job type: Permanent

Company Overview

Saint-Gobain Vietnam

www.saint-gobain.com/en Number of employees: 1200

Saint–Gobain Vietnam belongs to Saint-Gobain Group, the world's largest building material company and one of the world’s 100 largest industrial groups.... View more

Brand Executive

Saint-Gobain Vietnam