English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Human Resource (HR)

Mô tả công việc

• Administrative staff hit 80% of recruits. 20% do other administrative work on human resources

• Receive recruitment needs from the department, discuss with the board the job description.

• Attract and screen candidates on all paid and free recruitment channels

• Responsible for all recruiting activities.

· Nhân viên hành chính nhấn sự 80% làm tuyển dụng. 20% làm các công việc hành chính khác về nhân sự

· Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, thảo luận với ban giám đốc viết bản mô tả công việc· Thu hút, sàng lọc ứng viên trên tất cả các kênh tuyển dụng mất phí và miễn phí· Phụ trách tất cả các công việc của bộ phận tuyển dụng.

Yêu cầu công việc

•          Require 1-2 years experience in recruiting

•          Have management skills to organize the work.

•          Have recruitment skills for newly established companies

·         Yêu cầu có kinh nghiệm làm tuyển dụng 1-2 năm trở lên 

·         Có kỹ năng quản lí sắp xếp công viêc . 

·         Có kỹ năng tuyển dụng đối với công ty mới thành lập

BENEFITS

•          Salary:  7.000.000 VND + Bonus from the company

•          Health Insurance provided after Probation

•          International Working Environment

•          Employee discount for  Whoolala products

•          Public Holiday (based on China Public Holidays)

•          Health Insurance provided after Probation

•          Lương cơ bản 7,000,000VND

•          Lương cố định và Lương hoa hồng theo đơn hàng thành công

•          Cập nhật các xu hướng thời trang và sản phẩm thời trang cao cấp

•          Được làm việc tại môi trường Star-up trẻ trung, năng động 

•          Được tham gia các hoạt động ngoại khóa (event, Fashion Week) và du lịch hàng năm của công ty.  

•          Làm trong môi trường thời trang và công nghệ  

•          Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

•          Ngày lễ và nghỉ phép theo chế độ của công ty

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chế độ nghỉ phép