English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Bình Tân _ Kế toán trưởng _ Thuế xuất/nhập khẩu _ ID16711NY

Mô tả công việc

Working hours: 7:30 - 16:30 (từ thứ 2 đến thứ 7)

----------------------------------------

[Job Summary]

- Kế toán tổng hợp - phó kế toán:- Xuất nhập khẩu sổ cái và chứng khoán kế toán, quản lý hàng tồn kho thực tế.- Quản lý hàng tồn kho (nguyên liệu và thành phẩm)- Tính thuế xuất nhập khẩu- Phụ trách nhiệm vụ tài chính kế toán- Thanh toán và quản lý nợ- Thanh toán tiền thuê, thanh toán tiền gửi kinh doanh- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhật Bản

-----------------------------------

[Benefits]:

- Chế độ bảo hiểm xã hội, sức khỏe đầy đủ

- Phụ cấp đi lại

- Phụ cấp trách nhiệm

- Phụ cấp ăn trưa

Yêu cầu công việc

<Must>- Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật để giao tiếp nội bộ- Có bằng kế toán trưởng- Có thể xử lý thuế xuất nhập khẩu- Có kỹ năng Nhập khẩu nguyên liệu, nhập khẩu miễn thuế và đánh giá được tại thời điểm xuất khẩu

------------------------------------------- Ưu tiên: từng làm công ty sản xuất, am hiểu về giá thành sản phẩm, định mức hải quan, tổ chức, sắp xếp và quản lý các công việc của Phòng kế toán trong công ty để đảm bảo công ty hoạt động tốt.- Có thể làm việc OT.- Có thể làm việc ngày thứ 7- Sẵn sàng làm quản lý trong tương lai