To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[ Binh Duong ] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Công ty TNHH FES VietNam
Updated: 13/01/2021

Employment Information

Job requirement

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng nhóm và trưởng ca một cách hiệu quả. Theo đúng quy trình và hướng dẫn công việc, đảm bảo sản phẩm được kiểm soát theo chất lượng tốt nhất.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ cho khu vực/máy móc của mình, bảo đảm máy móc luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất, sàn làm việc được lau dọn định kỳ thường xuyên, kiểm soát chất lượng sản phẩm, quy định vệ sinh và an toàn lao động luôn được tuân theo một cách nghiêm ngặt.

- Theo dõi, bảo quản máy móc/khu vực làm việc, báo cáo cho trưởng ca nếu có vấn đề và hỗ trợ kỹ thuật sửa máy móc.

- Bảo đảm nguyên liệu được sử dụng đúng cho từng sản phẩm

Job requirement

-          Học Vấn: Cấp 3

-          Không hút thuốc

-          Sức khỏe tốt, linh hoạt

-          Sẵn sàng làm việc theo ca

More Information

  • Age: 20 - 35
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH FES VietNam

www.foodempire.com

Food Empire is a leading Singaporean Food and Beverage company that manufactures and markets instant beverages, frozen foods, confectionery and snacks. In... View more

[ Binh Duong ] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Công ty TNHH FES VietNam