English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Bếp trưởng (lương cao) - Quận 7

Mô tả công việc

1. Chuẩn bị các công việc vào ca:

- Cùng các nhân viên thực hiện công việc vào ca.

- Phân công nhân viên thực hiện công việc chuẩn bị.

- Kiểm tra dụng cụ trước giờ vào nhận ca.

2. Quản lý toàn bộ nhân viên thuộc tầng phụ trách:

- Quản lý toàn bộ nhân viên tại khu vực phụ trách.

- Điều động nhân viên phụ trách công việc tại khu vực bếp.

3. Quản lý các công cụ làm việc của nhà hàng:

- Theo dõi việc sử dụng các công cụ trong giờ làm việc.

- Kiểm tra máy móc thiết bị thuộc khu vực phụ trách khi vào ca.

- Đề xuất ngay các trường hợp phải sửa chữa và chuyển ngay cho bảo trì.

- Lập các phiếu đề nghị xuất kho cho AGM duyệt và tổ chức nhận hàng tại kho

4. Thực hiện công việc kết thúc ca và báo cáo:

- Báo cáo công việc hàng ngày vào cuối buổi cho quản lý nhà hàng và các công việc đột xuất khác.

- Kiểm tra các công việc kết thúc ca của tầng phụ trách

- Tổ chức giao ca cho các ca sau, hoặc chốt ca

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm làm trong ngành F&B 

- Có niềm đam mê về ẩm thực

- Có chiến lược quản lý nhân viên cũng như lên kế hoạch thực phẩm cho cửa hàng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép