English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Bảo Trì Khuôn

Mô tả công việc

  • Bảo trì khuôn ép nhựa
  • Sữa khuôn
  • Test khuôn, lên xuống khuôn
  • Các công việc sẽ trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

  • Giới tính: Nam
  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên
  • Tuổi từ 20-35
  • Có 2 năm kinh nghiệm về bảo trì khuôn

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định Du Lịch hằng năm Tăng lương, thưởng hằng năm