To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Ban Truyền thông và Tiếp thị - Giám đốc Truyền thông Báo chí

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 20/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

 • Kiểm soát, định hướng và giám sát các hoạt động truyền thông báo chí bên ngoài, quan hệ công chúng.
 • Xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến hoạt động phát ngôn của Ngân hàng.
 • Chủ động phòng ngừa và xử lý các vấn đề liên quan tới khủng hoảng truyền thông để bảo vệ uy tín Ngân hàng.
 • Xác định, quản lý và phối hợp xử lý các vấn đề rủi ro có liên quan tới uy tín và thương hiệu Ngân hàng.
 • Đầu mối tiếp nhận, đề xuất, trình phê duyệt nội dung phản hồi/người phát ngôn của Ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Đề xuất và xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp theo từng thời kỳ nhằm quảng bá cho Ngân hàng.
 • Phát triển, quản lý và duy trì quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông.
 • Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án truyền thông ngắn/dài hạn.
 • Hỗ trợ các chương trình marketing sản phẩm thông qua báo chí, xây dựng kế hoạch truyền thông báo chí, biên tập và quản lý chất lượng thông điệp, nội dung.
 • Quản lý, biên soạn nội dung các ấn phẩm truyền thông thương hiệu của ngân hàng: báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, profile, brochues, bài phát biểu/tham luận...
 • Đầu mối phối hợp với truyền thông báo chí của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý.
 • Phối hợp các hoạt động truyền thông báo chí với Tập đoàn BRG và các công ty thành viên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Truyền thông & Tiếp thị, TGĐ hoặc/ và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”).
 • Company Overview

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Ban Truyền thông và Tiếp thị - Giám đốc Truyền thông Báo chí

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)