English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Backend Engineer

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

  Ngành nghề: CNTT - Phần mềm

 • Cấp bậc: Nhân viên

  Hạn chót nộp hồ sơ: 15-08-2019

 • Mức lương: 10.000.000 - 30.000.000 VND

Mô tả công việc

 • Develop, optimize, maintain, scale Chopp's E-commerce and Logistics platform
 • Work with the mobile engineering team to implement and improve our product experience
 • Support the marketing and operation team with data analytics

Yêu cầu công việc

 • Strong experience in JavaScript/Node.js, Go or Python
 • Solid understanding of RESTful APIs
 • 2+ years of experience in any of the following languages: JavaScript (preferred), Python, Go
 • Experience building medium to large scale infrastructure on AWS
 • Writes clean, modular and readable code
 • Comfortable in Linux/Unix environment
 • Comfortable with web technologies (HTML, CSS and Javascript) and web application frameworks
 • Comfortable with source code management practice using Git/GitHub

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Offline mỗi tháng Có thể work from home nếu đảm bảo chất lượng công việc Performance review mỗi tháng