English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Backend Engineer

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

  Ngành nghề: CNTT - Phần mềm

 • Cấp bậc: Nhân viên

  Hạn chót nộp hồ sơ: 15-06-2019

 • Mức lương: 10.000.000 - 30.000.000 VND

Mô tả công việc

 • Develop, optimize, maintain, scale Chopp's E-commerce and Logistics platform
 • Work with the mobile engineering team to implement and improve our product experience
 • Support the marketing and operation team with data analytics

Yêu cầu công việc

 • Strong experience in JavaScript/Node.js, Go or Python
 • Solid understanding of RESTful APIs
 • 2+ years of experience in any of the following languages: JavaScript (preferred), Python, Go
 • Experience building medium to large scale infrastructure on AWS
 • Writes clean, modular and readable code
 • Comfortable in Linux/Unix environment
 • Comfortable with web technologies (HTML, CSS and Javascript) and web application frameworks
 • Comfortable with source code management practice using Git/GitHub

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép